KRONOLOGI ÖVER FAMILJEN LINDBLOM.

 

 

   

ÅRTAL

HÄNDELSER I VÄRLDEN         

HÄNDELSER I SVERIGE            

HÄNDELSER I FAMILJEN

1782

Pitt d.y. blir finansminister, och efter det premiärminister, i England

Förbudet mot judisk invandring upphävs i Sverige.

Petter Jonasson, blivande far till Johan Lindblom, föds den 19/12.

1784

Katarina den stora regerar i Ryssland.

Gustav III förvärvar ön S:t Barthélemy.

Anna Lena Larsdotter, Johan lindbloms blivande mor, föds den 12/1.

1796

 

Gustav III mördas. Gustav IV Adolf blir omyndig regent.

 

1803

Napoleontiden: England förklarar Frankrike krig.

Enskifte införs i Skåne.

Catharina Maria Frisk, Johan Lindbloms blivande hustru, föds den 30/10.

1804

I Frankrike utropas Napoleon till kejsare.

Sverige ingår med England ett anfallsförbund mot Frankrike.

Peter Jonasson och Anna Lena Larsdotter gifter sig.

1805

Den engelske amiralen Nelson dör efter att ha besegrat franska flottan i slaget vid Kap Trafalgar 21/10.

Svenska hären överskeppas till Tyskland och i november reser kungen till Stralsund.

Peter och Anna Lena får den 2 /10 sitt första barn, det är en flicka och hon döps till Maria Elisabet.

1807

Freden i Tilsit den 9/7. Engelska flottan bombarderar Köpenhamn 2-4/9.

Franska trupper anfaller svenska i Pommern. Enskifte införs i hela landet.

Jonas Petersson, alias Johan Lindblom,

Föds den 1/10.

1809

 

Hertig Karl utropas till kung under namnet Karl XIII.

 

1812

Napoleon inleder med den ”Stora Armén” fälttåget mot Ryssland.

Riksdagen antar en beväringslag, varigenom alla svenska män i åldrarna 20 – 25 blir värnpliktiga.

Anna Lena nedkommer den 8/11 med sitt och Peters tredje barn, dottern Sara Christina.

1816

Efter två år av ursinniga strider slutar det s.k. Gurkha-kriget mot engelsmännen i Nepal

Byggandet av Södertälje kanal går in på sitt tionde år.

Den 13/1 föds Peters och Anna Lenas fjärde barn, den tredje dottern, Anna Catharina.

1818

 

Karl XIV Johan kröns till svensk kung i maj och norsk kung i september.

 

1821

Mexiko utropas den 24/2 till självständig stat.

Norska Stortinget upphäver adelskapet i Norge.

Den 13/5 föds Johan Fredrik, femte barn och andra son till Peter och Anna Lena.

1822

Grekland utropas till självständig stat den 13/1.

Byggandet av Hjälmare kanal är inne på tredje året.

Catharina Maria Frisk, Johan Lindbloms blivande hustru, flyttar till Eksjö.

1824

De sista spanska trupperna i Syd-

amerika kapitulerar i Peru och Bolivia till Simon Bolivar.

Norrmännen börjar fira den sjuttonde maj som nationaldag.

Peter och Anna Lena får den 10/10 sonen Sven Peter. De har nu sex barn, tre flickor och tre pojkar.

1827

Grekiska frihetskriget: Den 20/10 står slaget i Navarinos hamn.

Lagaskifte genomförs.

Jonas Petersson flyttar till Eksjö, blir hussar och tar namnet Johan Lindblom.

1828

Braille uppfinner blindskriften. I Slovakien uppstår ”Panslavismen”.

Magnus Brahe blir generaladjutant för armén och det s.k. Braheväldet inleds.

Johan Lindblom och Catharina Maria Frisk gifter sig den 2/11.

1829

Andrew Jacksson väljs till president i Amerikas Förenta Stater

Den blivande Oscar II föds.

Johan och Catharina Maria får sitt första barn, sonen Carl Johan, den 14/4. Peter och Anna Lena får den 7/4 sitt sista, dottern Lovisa.

1831

Koleraepidemi i Europa. Impresionismen inom målarkonsten.

Landets första nykterhetsföreningar bildas.

Johan och Catharina Maria får dottern Carolina. Hon föds den 10/5 men avlider redan den 12/6.

1832

Lord Grey genomför den stora parlamentsreformen i England.

Göta kanal öppnas för trafik.

Den 6/9 nedkommer Catharina Maria med sin och Johans andra son, Per August Alfred.

1835

De första järnvägarna tas i bruk i Europa och USA.

Indragningsmakten börjar tillämpas mot oppositionstidningen Aftonbladet.

Johans och Catharina Marias son Frans Otto föds den 16/7.

1838

I England bildas en arbetarrörelse med krav på allmän och hemlig rösträtt.

Kravaller i Stockholm p.g.a. att publicisten Crusenstolpe anklagas för majestätsbrott.

Anna Klara Lindblom, Johans och Catharina Marias femte barn, föds den 1/7.

1841

Opiumkriget rasar i Kina och den engelska flottan tvingar staden Canton att kapitulera.

Om man får tro boken ”Sveriges Historia i årtal” så händer inget av vikt i riket detta år.

Mathilda Fredrika, Anna Klaras första lillasyster, föds den 8/5.

1844

Frankrike börjar krig mot Marocko och bombarderar Tanger.

Oskar I bestiger Sveriges tron.

Johan och Catharina Maria får den 24/6 sitt sjunde barn, dottern Emma Amanda.

1848

I februari utkommer i London ”Kommunistiska manifestet”.

Gatukravaller i Stockholm. ”Fänrik Ståls sägner” utkommer.

Johan och Catharina Maria får den 11/1 sitt sista barn, dottern Jenny Charlotta.

1851

Singer börjar industriell produktion av symaskiner. Den första världsutställningen.

Författaren C.J.L. Almqvist flyr till Amerikas Förenta Stater p.g.a. en anklagelse om giftmord.

Den 1/7 dör Anna Lena Larsdotter, Johan Lindbloms mor, i Vadstena, och äldste sonen, Carl Johan, lämnar Eksjö.

1853

Krimkriget börjar. En amerikansk flotteskader seglar till Japan för att tvinga japanerna att skriva på ett handelsavtal.

Sverige förklarar sig neutralt i Krimkriget. Den första allmänna svenska telegraflinjen, mellan Stockholm och Uppsala öppnas.

Carl Johan Lindblom får tillsammans med Johanna Nilsdotter en son som döps till Johan Alfred.

1856

 

Den 18/11 utbryter en stor brand i Eksjö varvid södra stadsdelen ödeläggs.

 

1857

Sepoysupproret bryter ut i Indien. Öresundstullen avskaffas. Reuters pressbyrå startas i England. Krinolinen börjar dominera dammodet.

Kronprins Karl övertar regeringen p.g.a. kungens sjukdom. Prins Oskar, sedermera Oskar II, förmäls med Sofia av Nassau.

Johan Lindblom dör den 2/11 i en ålder av 50 år, 1 månad och en dag. Johans son, Carl Johan, blir den 14/1 far till en dotter, Emma Mathilda.

1858

Furstendömet Rumänien bildas. I USA bildas ett nationellt fackförbund för metallarbetare.

Konventikelplakatet avskaffas och så även husagan. Ogifta kvinnor blir myndiga vid 25-års ålder.

I mars dör Peter Jonasson. Carl Johan och Johanna får 24/10 sonen Carl Ludvig.

1859

 

Karl XV bestiger Sveriges tron.

 

1860

Abraham Lincoln väljs till president i USA.

Husbehovsbränningen förbjuds. Änkedrottning Desideria dör.

Emma Mathilda, dotter till Carl Johan och Johanna Lindblom avlider den 12/3.

1861

I USA har elva delstater har lämnat unionen och bildat Amerikas Kon-federerade Stater. Nordamerikanska inbördeskriget bryter ut.

I Sverige händer inget av vikt detta år. I vart fall inget som anses vara så viktigt att det tas med i boken ”Sveriges historia i årtal”.

Anna Klara Lindbloms första barn, en son som döps till Carl Wilhelm, föds den 16/10. Hennes bror, Carl Johan, blir den 14/4 far till sin tredje son, Otto Ferdinand.

1863

Krig bryter ut mellan Danmark och Tyskland. I USA förklarar Lincoln att alla negerslavar i sydstaterna ska betraktas som fria.

Kungen lovar utan statsrådets hörande Danmark hjälp i händelse av tyskt anfall. Alfred Nobel uppfinner dynamiten.

Carl Johan och Johanna får den 7/8 en son som dock avlider redan efter sex dagar. Man hinner trots allt med att döpa honom till Frans Emil.

1865

I nordamerikanska inbördeskriget kapitulerar sydstatsgeneralen Lee den 9/4 och den 14/4 skjuts president Lincoln.

Den sista ståndsriksdagen i Sverige sammanträder i oktober. Sverige ansluter sig till frihandeln genom ett handelstraktat med Frankrike.

Anna Klara Lindblom får den 4/2 sitt andra barn. Det är en flicka och hon döps till Emma Charlotta men dör före årets slut.

1866

Befolkningen på Kreta reser sig mot turkarna och proklamerar Kretas självständighet den 2/9.

Stor industriutställning i Stock-holm. Ny riksdagsordning innebärande en tvåkammar riksdag antas.

Den 23/7 föds Carl Johans och Johannas sjätte barn, sonen Oskar.

1867

Bismarck blir förbundskansler i Nordtyska Förbundet. USA köper Alaska av Ryssland.

Sveriges nya tvåkammarriksdagen sammanträder för första gången.

Anna Klara föder den 25/6 sitt tredje barn. Det blir en pojke och han döps till Axel Fredrik.

1869

Suezkanalen invigs.

Utvandringen till Nordamerika, skjuter ordentlig fart.

Catharina Maria Lindblom dör den 26/7 i en ålder av 65år, 8 månader och 25 dagar.

1871

Stanley finner Livingstone i Afrika. Tyska kejsardömet utropas.

Stockholms Handelsbank, senare Svenska Handelsbanken, bildas.

Anna Klara får sitt sista barn, sonen Gustav Henrik. Han föds den 20/3.

1872

 

Oskar II bestiger Sveriges tron.

 

1880

Gladstones andra regering i Eng-land. Uppror i Sydafrika mot det engelska styret.

Nordenskiöld återvänder med ”Vega” efter fullbordandet av Nordvästpasagen.

Anna Klaras son Carl Wilhelm lämnar Eksjö och flyttar till Stockholm.

1893

Kung Alexander tar genom en statskupp makten i Serbien. Inom möbelkonsten uppträder Jugend-stilen.

Norska Stortinget underlåter att bevilja anslag till Sveriges och Norges gemensamma utrikesrepresentation.

Anna Klaras son Axel Fredrik gifter sig den 9/4 med Sofia Lindström. Den 15/6 gifter sig yngsta sonen Gustav med Elin Hallgren. Det första paret får den 1/9 sonen Axel och det andra får samma dag sonen Thore.

1894

”Drefus-affären” i Frankrike.

Medlemsantalet i riksdagen fixeras till 150 i Första kammaren och 230 i Andra kammaren.

Axel Fredrik och Sofia Lindbloms son Axel Gunnar Harald avlider den 11/5 endast 8 månader gammal.

1895

Drefus skickas till straffkolonin på Djävulsön. Världens första filmförevisning hålles i Berlin.

Den första elektriska järnvägen, Djursholmsbanan, invigs.

Axel Fredriks hustru, Sofia Wilhelmina, avlider den 18/5.

1896

De första Olympiska spelen i modern tid genomförs i Athen.

Första filmförevisningen i Sverige. Branting blir landets förste socialdemokratiske stadsminister.

Nanny Lindeborg, Thore Lindbloms blivande hustru, föds den 13/5. Axel Fredrik Lindblom flyttar till England.

1899

Den första internationella fredskonferensen i Haag. Boerkriget startar i Sydafrika.

Kooperativa förbundet bildas som en centralorganisation för de svenska konsumentföreningarna..

Axel Fredrik och hans andra hustru, Jessie, får sitt första barn, Det är en son som föds i London den 13/5 och döps till Axel Felix.

1901

Fred i det så kallade Boxarupproret i Kina. engelska drottningen Victoria dör.

Det första Nobelpriset delas ut. Litteraturpriset går till Sully Prudhomme och fredspriset till H. Dunant och F. Passy.

Annie, blivande hustru till Axel Felix Lindblom, föds den 5/2.

1903

Bröderna Wright gör sin första flygning.

Riksgränsbanan till Narvik. Sverige avstår sina anspråk på Wismar.

Gustav och Elin Lindblom får sit sista barn, dottern Ingrid Elin, den 19/7.

1904

Fordfabrikerna grundas. Engelska trupper tränger in i Tibet och tvingar Dalai Lama till underkastelse.

AB Gasaccumulator (AGA) bildas med Gustav Dalén som ledande kraft. Anders Österlings första diktsamling utkommer.

Den 22/9 föds i Tyskland Otto Werner, blivande make till Ingrid Elin Lindblom.

1907

 

Gustav V blir svensk kung.

 

1910

Den f.d. boerrepubliken får s.k. dominion status under namnet Sydafrikanska Unionen.

Sista dödsdomen verkställs i Sverige. C. Cederström gör sin första flygning över Stockholm.

Anna Klara Lindblom dör den 16/7 vid en ålder av 72 år och 15 dagar.

1912

Första Balkankriget bryter ut. Engelska regeringen lägger fram förslag om självstyre åt Irland.

Strindberg avlider. Olympiska spelen hålls i Stockholm.

Eric Stanley, Axel Fredrik och Jessie Lindbloms fjärde barn, föds i England.

1914-1918

Första världskriget

 

1915

Italien inträder i första världskriget.

Kyrkomötet antar den nya bibelöversättningen som kyrkobibel.

Gunvor Otterström, blivande hustru till Thore Lindbloms kommande son, föds 21/12.

1918

Fred i första världskriget. I Storbritanien får kvinnor över 30 år rösträtt.

Spanska sjukan bryter ut. Stor för-fattningsreform vilken ger lika kommunal rösträtt.

Ingemar Falkman, blivande make till Thore och Nanny Lindbloms kommande dotter Inga-Britt, föds den 21/2.

1920

I Tyskland bildar Hitler det Nationalsocialistiska Tyska Arbetarpartiet.

Sverige ansluter sig till Nationernas Förbund. Den första rent socialdemokratiska regeringen

Thore Lindblom och Nanny Lindeborg gifter sig den 11/7 i Missionshuset i Ormaryd.

1921

Lenin Tillkännager NEP, den nya ekonomiska politiken i Sovjetunionen.

Riksdagen utser för första gången själv sin talman. Dödsstraffet avskaffas.

Harald, Thore och Nanny Lindbloms son, föds den 29/6.

1924

Lenin dör och en maktkamp tar sin början i Sovjetunionen.

Sverige erkänner Sovjetunionen.

Inga-Britt, Thore och Nannys dotter, föds den 26/9.

1928

Ghandi kräver självstyre åt Indien före årets slut. Den första femårsplanen i Sovjetunionen.

Andrakammarvalet resulterar i framgång för högerpartiet och Ar-vid Lindman bildar regering.

Charles, son till Axel Fredrik Lindbloms dotter Dagmar och Josiah Wedgwood föds i England.

1929

Luftskeppet Graf Zeppelin flyger jorden runt. Börskrasch i New York.

Arbetsdomstolen börjar sitt arbete. Ljudfilmen har sin svenska premiär i Stockholm.

Thore Lindblom flyttar med sin familj till Helsingborg.

1931

Japan anfaller Manchuriet. I Kina pågår inbördeskrig mellan nationalister och kommunister.

Vid strejkoroligheter i Ådalen dödas fem personer. Guldmyntfoten överges i Sverige.

Axel Felix och Annie Lindbloms son John Erik föds i England 15/4 och samma år, den 25/3, föds hans blivande fru June Balloch.

1933

Hitler blir kansler i Tyskland och i Berlin brinner både böcker och riksdagshus.

Krisuppgörelse mellan Socialdemokraterna och Bondeförbundet, den s.k. kohandelspolitiken.

Gustav Lindbloms hustru Elin avlider den 19/8.

1937

Inbördeskrig rasar i Spanien. Italien lämnar Nationernas Förbund.

Ny psalmbok stadfästs.

Mary Jeniffer, Axel Felix och Annie Lindbloms dotter föds 10/4.

1939-1945

Andra världskriget

 

1943

Allierade trupper landstiger på Italiens fastland. Tyskland kapitulerar i Stalingrad

Den tyska trafiken genom Sverige med soldater som har permission upphör.

Gustav Henrik Lindblom och hans dotter Ingrid Werner flyttar till Helsingborg.

1948

Staten Israel proklameras. Genom en statskupp tar kommunisterna makten i Tjeckoslovakien.

Folke Bernadotte mördas av Israeler under ett uppdrag som medlare i Palestina.

I England avlider Anna Klara Lind-bloms son Axel Fredrik.

1950

Koreakriget bryter ut. Första socialistiska världskongressen hålles. Under ledning av Mao Tse Tung segrar kommunisterna i Kinas inbördeskrig.

Gustav VI Adolf blir Sveriges kung. Den första offentliga televisions utsändelsen äger rum i samband med Nobelprisets 50-års jubileum.

Harald Lindblom och Gunvor Otter-ström gifter sig iden 9/12 i Svenska Kyrkan i Köpenhamn. Christina Ekström, som senare gifter sig med Harald och Gunvors förste son, föds den 23/3.

1951

USA och Japan sluter officiellt fred efter andra världskriget.

Regeringssamverkan mellan Socialdemokraterna och Bondeför-

bundet.

Inga-Britt Lindblom och Ingemar Falkman gifter sig den 7/7 i Raus kyrka i Helsingborg.

1952

Kol- och stålunionen som kommer att leda fram till EU bildas. Nasser tar makten i Egypten och i USA blir Eisenhower vald till president.

Passtvånget upphävs för nordiska resenärer inom Sverige, Finland, Danmark och Norge.

Inga-Britt och Ingemar Falkmans dotter Lena föds den 6/8.

1953

I Sovjetunionen avlider Stalin. Dag Hammarskjöld blir generalsekreterare i FN.

Nordiska rådet håller sitt första möte. Winston Churchill får No-belpriset i litteratur.

Gunvor och Harald Lindbloms son, Nils Tore Stefan, föds den 23/9.

1955

Crustjev tar makten i Sovjetunio-nen. Warsawapakten bildas och Sovjet styrkorna lämnar Österrike.

I en folkomröstning om övergång till högertrafik röstar 82,9% mot en övergång.

Den 16/9 avlider Thore Lindblom och den 8/12 föds hans sonson, Gunvor och Harald Lindbloms son, Thomas.

1956

Nasser nationaliserar Suezkanalen. Israel invaderar Sinaihalvön men tvingas dra sig tillbaka.

Drottning Elisabeth av Storbritannien av lägger officiellt besök i Stockholm.

Den 20/9 föds, i England, Keith Lindblom, John och June Lindbloms förste son.

1957

Sovjetunionen skickar upp Sputnik 1 och inleder därmed rymdåldern.

EEC bildas.

Folkomröstning i frågan om allmän pension. SAS öppnar en ny trafikled mellan Köpenhamn och Tokyo över Nordpolen.

Nanny Lindblom avlider de 6/4.

1959

Castro tar makten på Cuba. Dalai Lama flyr från Tibet.

Sverige är med och bildar ”Euro-pean Free Trade Association”, EFTA.

Den 9/9 föds i England John och June Lindbloms andra son, Neil.

1962

Kubakrisen. Förste amerikanske astronauten rundar jorden.

Riksdagen tar beslut om den nya grundskolan.

Inga-Britt och Ingemar Falkmans dotter Titti föds 20/1 och Gunvor och Harald Lindbloms dotter Jannike den 23/5

1965

USA börjar sända stora truppstyrkor till Vietnam. Krig bryter ut mellan Indien och Pakistan om Kashmir.

Genom ett beslut av Näringsfrihetsrådet blir bokpriserna fria i Sverige.

Gustav Henrik Lindblom, Anna Klara Lindbloms yngste son, avlider efter ett långt liv. Han var föd 1871 och blev alltså hela 94 år gammal

1971

Idi Amin tar makten i Uganda. Inbördeskrig bryter ut i Pakistan.

Protester mot fällningen av almarna i Kungsträdgården i Stockholm.

Harald Lindblom avlider den 28/7 efter en kort tids sjukdom.

1973

 

Carl XVI Gustav blir Sveriges kung.

 

1975

I Vietnamkriget kapitulerar Sydvietnam.

Tyska terrorister ockuperar och spränger tyska ambassaden i Stockholm.

Ingrid Elin Werner, Gustav Lindbloms dotter, avlider

1981

Egyptens president, Sadat, mördas. ”De fyras gäng” med Maos änka i spetsen ställs inför rätta i Kina.

Den sovjetiska ubåten U-137 går på grund i Blekinge skärgård.

Miljöpartiet bildas.

Lena och Olle Björtins son Johan föds den 30/7.

1983

Den polske fackföreningsledaren Lech Walesa får Nobels fredspris.

På Filipinerna mördas oppositions-ledaren Benigno Aquino.

Ledaren för PLO, Yassir Arafat, besöker Sverige och efter skumma skatteaffärer avgår justitieminister Ove Rainer.

Lena och Olle Björtin får, den 13/3, sitt andra barn. Det blir en son och han döps till Anders.

1984

Indiens premiärminister, Indira Gandhi, mördas av en av sina livvakter. Hon efterträds av sin son.

Den första hjärttransplantationen i Sverige genomförs.

Stefan Lindblom och Christina Ekström får den 30/6 sitt första barn. Det är en flicka som döps till Frida.

1986

En alvarlig kärnkraftsolycka inträf-far i Tjernobyl i Ukraina. I Filipinerna störtas diktatorn Marcos.

Sveriges premiärminister, Olof Palme, mördas. Centerpartisten Karin Söder blir landets första kvinnliga partiledare.

Stefan och Christina får sitt andra barn. Det är sonen Nils Hannes som föds den 30/4.

1988

Michail Gorbatjov blir Sovjetunionens president.

 

En "folkstorm" utbryter efter första avsnittet av TV2:s lättsamma sexualprogram med mjukporr, Fräcka fredag.

Den 28/4 gifter sig Stefan Lindblom och Christina Ekström i Svenska Kyrkan i Köpenhamn.

1990

DDR, Östtyskland, ansluts till Förbundsrepubliken Tyskland. Irak invaderar Kuwait.

Vänsterpartiet Kommunisterna försöker sopa kommunismen under mattan och byter namn till Vänsterpartiet.

Stefan och Christina får sitt tredje barn, en dotter. Hon föds den 8/11 och döps till Sanna.

1991

En FN-allians med USA i spetsen slänger ut Irak från Kuwait. Sov-jetunionen upplöses, de baltiska staterna blir fria och kommunistpartiet förbjuds i Ryssland.

Sverige tar aktiv del i ”Gulfkriget” genom att skicka ett fältsjukhus med personal till alliansen. Partiet Nydemokrati bildas.

Titti Falkman och Magnus Erlandsson får sitt första barn. det blir en son. Han föds den 20/4 och döps till John.

1992

1 januari - Sovjetunionen upplöses officiellt. Kriget i Bosnien bryter ut. Tjeckoslovakien delas, på fredlig väg, i två länder, Tjeckien och Slovakien.

Lasermannen, John Ausonius, grips efter ett bankrån. Riksbanken höjer under ett par dagar marginalräntan till 500 %.

Den 7/8 föds i England Keith lindbloms och hans hustru Fionas första barn, dottern Olivia.

1995

Den 4/11 mördas Israels premiär-minister Rabin av en fanatisk jude som genom sitt dåd vill försöka få stopp på fredsprocessen.

Den 1/1 blir Sverige, i enlighet med en folkomröstning året innan, medlem i den Europeiska Gemenskapen, EU.

Den 7/5 får Keith och Fiona Lindblom sitt andra barn. Även det en dotter och hon döps till Venetia Artemis Fleur. Titti och Magnus Falkman får sin andra son den 14/5 och han döps till Alex.

1997

Hong Kong upphör att vara en brittisk kronkoloni och blir åter en del av Kina.

Storspionen Stig Bergling får detta år först sitt livstidsstraff tidsbestämt och blir sedan frigiven.

Keith och Fiona Lindblom får sitt tredje barn. Även det är en dotter och hon döps till Alegra Beatrix.

1998

Vid ett besök i England fängslas den förre chilenske diktatorn Pinochet på begäran av en spansk domare. I slutet av januari genomför påven Johannes Paulus II sitt första och länge emotsedda besök på Cuba.

För första gången tillämpas vid valet 1998 möjligheten att personrösta. I riksdagen blir 84 ledamöter personvalda.

Under en semester i USA gifter sig, den 11/10, Jannike Lindblom och hennes sambo Jan Barsk i Skandinaviska Sjömanskyrkan i San Francisco. Den 18/12 avlider Ingemar Falkman i Göteborg.

1999

Runt hela jorden förbereder man sig på den s.k. milleniebuggen. Det vill säga att det föreligger en oro för att alla datorer ska stanna vid millennieskiftet

I det lilla samhället Malexander i Östergötland mördas två poliser av tre bankrånare på flykt.

Den 9/12 föds den lilla flickan Gong Bei i staden Fenyi i provinsen Jiangxi i Kina.

2000

I Ryssland väljs Vladimir Putin utan större problem till president. I valet av president i USA är det däremot betydligt svårare att få fram en vinnare. Eliánaffären i USA och Cuba

Två floppar inträffar detta år i Sverige: Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn invigs. Telia, f.d. Televerket, introduceras på börsen

Jannike Lindblom och Jan Barsk adopterar den 22/10 Gong Bei och hon får namnet Sofia Bei Barsk.

2003

Jugoslavien upplöses som stat och ersätts av en union kallad Serbien och Montenegro.

Stora delar av moskékomplexet Islamic Center i Malmö brinner ner. Det konstateras senare, att branden är anlagd.

Jannike Lindbloms och Jan Barsks son Andreas föds den 28/3.

2006

Thailands premiärminister Thaksin Shinawatra störtas i en militärkupp. Nordkorea genomför sin första provsprängning av kärnvapen.

Fågelinfluensaviruset H5N1 sprids i Sverige. Anders Wejryd installeras till svenska kyrkans ärkebiskop.

 

Den 22/11, en månad före hon skulle fylla 91 år, avlider Gunvor Lindblom.

 

 

 

 

 

Fortsättning följer . . . . . . . .